Director/a

Responsabilitat conjunta del projecte, l’equip i els destinataris.   Ha d’apropar els mitjans necessaris per aconseguir els objectius, crear un clima positiu i d’interacció de grup. Activar una xarxa de comunicació amb tots els agents implicats. Fer-se càrrec de la comptabilitat i gestió dels recursos i pressupostos.

Monitors/es

Titulació i experiència en el camp d’actuació.   Encarregar-se de la programació i l’ambientació del programa. Dur a terme les activitats i les seves avaluacions. Vetllar per el destinatari, la situació real i crear un vincle afectiu i de seguretat. Mantenir una comunicació activa amb les famílies. Mantenir un rol crític, dinàmic i integrador.

Voluntaris

Desitjar compartir, aprendre i aportar el suport en el temps que es realitzen les activitats del casal