By 0 Comment

Director/a

Responsabilitat conjunta del projecte, l’equip i els destinataris.
 

  • Ha d’apropar els mitjans necessaris per aconseguir els objectius, crear un clima positiu i d’interacció de grup.
  • Activar una xarxa de comunicació amb tots els agents implicats.
  • Fer-se càrrec de la comptabilitat i gestió dels recursos i pressupostos.