Història

 

L’associació Paranens Animació i Lleure, neix al 1993, és una entitat sense ànim de lucre d’acció educativa no formal i informal, dedicada al destinatari en la millora del seu aprenentatge i desenvolupament.

Missió

 

Donar resposta a una població que englobi, no només l’adolescent com eix principal, sinó també el context de desenvolupament d’aquest, com la família i la seva comunitat; lloc on creix i es desenvolupa.

Elements de la nostra missió:

  • Cobrir els interessos i els neguits que puguin presentar.
  • Treballar amb un equip multidisciplinari i de professionals titulats, creant grups de relació amb un seguit de programes i activitats per atendre a la diversitat.

Visió

 

Ser l’entitat de referència en el lleure de Castelldefels, treballant per la diversitat amb un fort compromís educatiu i social. Fent de l’aire lliure i la natura el nostre medi d’acció.

Valors

Compromís


Solidaritat


Cooperació

Igualtat


Esperit crític


Comunicació

Cura del Medi Ambient


Respecte


Integració

Objectius educatius

Transmetre els valors de l’ideari.
Aprendre a ser sociable
Educar la competitivitat; aprendre del triomf i del fracàs.
Desenvolupar la creativitat i l’esperit crític.
Mantenir hàbits de vida comunitària.
Potenciar el respecte i la conservació de l’entorn.
Conèixer el medi ambient i la cultura.
Aconseguir la integració de nens i joves amb dificultats.
Prevenir la marginació, el racisme i la xenofòbia.