Casal de diversitat funcional

 

L’entitat treballa per l’atenció a la diversitat, atent les demandes que es puguin presentar per aquelles persones amb diversitat funcional.

Paranens, ha portat durant anys el casal Municipal per persones amb discapacitat a la població de Castelldefels, aposta per una única unitat integradora, on tots els destinataris tenen dret al lleure sigui quina sigui la condició psíquica, física o intel·lectual.

Creiem que no és l’infant o jove que ha d’apropar-se al recurs, si no aquest ha de proporcionar les eines adients per vetllar pel seu espai d’Oci i Temps de Lleure.

Per més informació podeu consultar el PEC.