Animació d’esdeveniments

Festes d’aniversari, comunions, bodes…

Paranens ofereix un programa individualitzat d’animació d’esdeveniments, inclou;

  • Monitoratge especialitzat en el lleure
  • Dinamització de l’ambientació escollida
  • Dues hores d’animació de la festa
  • Es proporciona tot el material necessari
  • Disseny d’una corona

El nombre de monitors anirà en funció del nombre de destinataris i les edats.