Activitats de cap de setmana, adults i famílies

Paranens ofereix un programa individualitzat d’animació per a caps de setmana;

  • Monitoratge especialitzat en el lleure
  • Dinamització de l’ambientació escollida
  • Es proporciona tot el material necessari