Inscripcions

Nova inscripció: 2023

Dades del nen/a

Comentaris / Fitxa mèdica

Dades del pare/mare/tutor

Contacte 1

Contacte 2

Opcions de l'estada

L'horari de les activitats del casal es de 9h a 13h. De forma optativa s'ofereix la possibilitat d'acollir els nens una hora abans (amb un cost addicional).
L'hora de sortida per als nens que es quedin a dinar serà les 15h, i els que es quedin per la tarda a les 17h.

Selecció de torn Hora d'entrada Hora de sortida
TOTAL:

Com a pare/mare/tutor certifico que les dades indicades són correctes i em comprometo a notificar qualsevol modificació. Així mateix autoritzo a:


Paranens Animació i Lleure es reserva el dret d'anul·lació al servei si el nombre de persones inscrites no arriba al mínim establert. La inscripció no queda finalitzada si no s'efectua el pagament corresponent d'aquesta i cal notificar amb un mínim de 7 dies d'antelació abans de l'activitat la cancel·lació d'aquesta.