Inscripcions

Nova inscripció: Estiu 2019

Dades del nen/a

Comentaris / Fitxa mèdica

Dades del pare/mare/tutor

Contacte 1

Contacte 2

Opcions de l'estada

L'horari de les activitats del casal es de 10h a 14h. De forma optativa s'ofereix la possiblitat d'acollir els nens una o dues hores abans (amb un cost adicional). Per els nens que es volguin quedar a dinar hi ha l'opció de sortir a les 15h o a les 18:30

Selecció de torn Hora d'entrada Hora de sortida
TOTAL:

Com a pare/mare/tutor certifico que les dades indicades són correctes i em comprometo a notificar qualsevol modificació. Així mateix autoritzo a:


Paranens Animació i Lleure es reserva el dret d'anul·lació al servei si el nombre de persones inscrites no arriba al mínim establert. La inscripció no queda finalitzada si no s'efectua el pagament corresponent d'aquesta i cal notificar amb un mínim de 7 dies d'antelació abans de l'activitat la cancel·lació d'aquesta.